کنسرت گوگوش شهریور ۹۶ در ایروان ارمنستان 06/08/2017


کنسرت گوگوش در ۹ شهریور ۱۳۹۶ در ایروان ارمنستان

راهنمای خرید و رزرو بلیط کنسرت های رمنستان
۱ـ انتخاب شب کنسرت، تاریخ ونوع بلیط  
۲ـ اعلام نام و نام خانوادگی خود برای رزرو بلیط
۳ـ ارسال درخواست خود از طریق تلگرام یا ایمیل به ما
۴ـ اعلام مبلغ کل به ریال ازطرف ما(نرخ حواله ای حساب  میگردد)
۵ـ واریز و ارسال فیش واریزی خود
۶ـ ارسال بلیط شما کمتر از ۲۴ ساعت به ایمیل و یا تلفن همراه شما