جزئیات

مشخصات

A/C, ABS, 4 Airbags, Fuel - Diesel (tank cap 75l), Color - white, back wheel drive

Seats  8


اجاره روزانه ماشین
قیمت 311,200
نوشتن نظر x

لطفا توجه داشته باشید : پس از ارسال نظر شما، امکان ویرایش یا حذف وجود نخواهد داشت





Valid Till